Tjomme de Graas

De palliatieve fase bij hoofd-hals tumoren – ruimte voor netwerkgeneeskunde?

Eén op de drie patiënten met hoofd-halstumoren kan op een gegeven moment niet genezen. Deze palliatieve fase duurt gemiddeld 6 maanden. In dit blok zal besproken worden wat dit betekent voor de patiënt en zijn omgeving. Ook willen de sprekers aan de hand van enkele prikkelende stellingen in gesprek gaan met de huisartsen in de zaal of er voor deze patiëntencategorie ruimte is voor netwerkgeneeskunde.