Olga Hamming

 

Radiotherapie en lange termijn gevolgen

De - in opzet curatieve - behandeling met radiotherapie van hoofd-halstumoren heeft als doel genezing met het behouden van functies zoals slikken en spreken. Moderne radiotherapietechnieken hebben een hoge precisie, maar kennen ook bijwerkingen zoals een periode van keelpijn en drogere mond.

Radiotherapie kan ook verlichting van klachten geven in de palliatie fase, bijvoorbeeld een korte serie bestralingen voor keeltumoren of een eenmalige bestraling bij botmetastasen.