Plenaire sessie

Plenaire sessie Nieuwe Ontwikkelingen

Andre Bergman geeft u inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op meerdere gebieden van oncologisch onderzoek en klinische onderwerpen.

 

De sprekers dit jaar zijn:

 

15.30 uur -  Liesbeth van Vliet - Communicatie in de oncologie; to heal and hurt

In deze sessie geeft Dr. Liesbeth van Vliet u een overzicht van de evidence-base van communicatie in de oncologie. Ze zal ingaan op de behoeften van patiënten (zoals de behoefte aan informatie en aan empathie), en zich hierbij focussen op de wetenschappelijke evidentie achter het al dan niet (volledig) informeren en tonen van verschillende vormen van empathie op patiëntuitkomsten. Met zowel wetenschappelijke inzichten als praktische inspiratie verlaat u deze sessie. Liesbeth, opgeleid als psychologe, doet onderzoek naar communicatie, palliatieve zorg en placebo en nocebo effecten. Hierbij focust ze zich veelal op hoe communicatie kan helpen en schaden in de palliatieve oncologische setting. Ze is momenteel een KWF Young Investigator Grantee en Assistant Professor aan de Universiteit van Leiden, maar is ook verbonden (geweest) aan King's College London (Cicely Saunders Institute), het OLVG Amsterdam en UMC Utrecht, en het Nivel.

 

16.00 uur - Jacco van Rheenen - The tumor microenvironment dictates cancer cell behavior: from fundamental knowledge to clinical practice

Jacco van Rheenen is senior group leader at the Netherlands Cancer Institute and full professor at the University Medical Center Utrecht. The van Rheenen group studies the identity, behavior, and fate of cells that drive tumor initiation, progression, metastasis and the development of therapy resistance. These populations of cells are difficult to study since they are rare, and their behavior (e.g. migration) and traits (e.g. stemness) change over time. To be able to study these dangerous cells, the van Rheenen group has developed microscopy techniques to visualize individual cells in real-time in living animals, referred to as intravital microscopy. Using intravital imaging, the van Rheenen lab revealed multiple important factors within the cellular heterogeneity that are crucial in the processes of tissue homeostasis, tumor initiation and tumor progression. In his presentation, van Rheenen will show examples of his fundamental research projects and present data that demonstrates that detailed analyses of the cellular composition of tumors reveals previously disguised information which may further improve treatment selection and help clinical decision making.

 

16.30 uur -  Kim Monkhorst - Genomische biomarkers in de oncologie

Kim Monkhorst werkt sinds 2014 als patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek met aandachtsgebieden thoraxoncologie en moleculaire diagnostiek. In 2008 is hij gepromoveerd in het kader van het werkingsmechanisme van X-chromosoom inactivatie op de afdeling celbiologie in het Erasmus MC en het MIT in Boston. Pathologie is een vakgebied welke zoveel mogelijk relevante informatie (biomarkers) uit het tumorweefsel probeert te verkrijgen middels verschillende technieken. Deze biomarkers spelen een belangrijke rol in de besluitvorming met betrekking tot de meest optimale behandeling voor de patiënt. Genomische biomarkers spelen een steeds grotere rol in deze keuze en het aantal neemt snel toe. Er zijn verschillende soorten technieken om deze te detecteren met elk hun voor en nadelen. In deze presentatie zullen de verschillende soorten genomische biomarkers aan bod komen en de verschillende technieken waarmee deze kunnen worden gedetecteerd. Ook de rol van whole genome sequencing (WGS) zal worden besproken.