Pim van Leeuwen

Sinds 2018 werk ik als uroloog in het Antoni van Leeuwenhoek. Binnen het team van toegewijde specialisten, ben ik betrokken bij de behandeling van patiënten met een vorm van prostaat-, nier-, blaas-, penis- en teelbalkanker. Werken in het Antoni van Leeuwenhoek is voor mij bijzonder omdat het mij de kans geeft om hoog kwalitatieve oncologische patiëntenzorg te combineren met wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kunnen wij patiënten de beste en meest innovatieve zorg bieden. Dit geldt voor de diagnostiek, behandeling, nazorg en revalidatie van kanker.

Ik ben tot uroloog opgeleid in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Een deel van mijn opleiding volgde ik in het St. Vincents Prostate Cancer Centre in Sydney, Australië. Ik ben gepromoveerd op de vroege diagnostiek van prostaatkanker. Binnen de urologie heb ik een specifieke belangstelling voor de behandeling van prostaatkanker. In Antoni van Leeuwenhoek combineer ik de dagelijkse patiëntenzorg met onderzoek gericht op het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van prostaatkanker. In de dagelijkse praktijk is mijn streven de beste zorg te bieden aan mijn patiënten en de zorg af te stemmen op iedere individuele patiënt. Persoonlijke zorg staat centraal in dit alles. Het Antoni van Leeuwenhoek is een uitstekende omgeving waarin dit allemaal samenkomt.