Froukje de Vries

Sinds 2016 werk ik als psychiater in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarvoor was ik werkzaam als ouderenpsychiater bij een GGZ instelling.

Ik probeer te begrijpen hoe kanker de psychische balans verstoort waardoor er klachten ontstaan. Om dat te kunnen doen, maak ik een analyse van alle medische, psychische en sociale factoren die de klachten op dat moment beïnvloeden. Pas dan kunnen we een behandeling op maat aanbieden, die kan bestaan uit gesprekken, medicatie of het betrekken van andere hulpverleners of het sociale netwerk. Voor veel mensen is een aantal gesprekken of kortdurend medicatie gebruik al voldoende om weer meer in balans te komen. Ik heb een speciale interesse in patiënten met neuro-endocriene tumoren. Naast mijn klinische werk, houd ik me ook bezig met wetenschappelijk onderzoek.