Andy van Luttikhuizen

Van 1997 tot maart 2019 ben ik met met veel plezier werkzaam geweest als fysiotherapeut in het Antoni van Leeuwenhoek, met als specialiteit Mamma Care Fysiotherapie naast het bredere klinische werk. Daarnaast startte ik in 2000 vol passie de afdeling Ergotherapie in het Antoni van Leeuwenhoek, nadat ik hiervoor ervaring heb opgedaan in een verpleeghuisinstelling met ook intra- en extramurale zorg en revalidatie.

Als ergotherapeut werk ik onder andere aan het behoud en verbetering van kwaliteit van leven. De mentale en fysieke veranderingen gedurende de behandeling kunnen het energieniveau aantasten en de kwaliteit van leven in thuis- en werksituatie beperken. Ergotherapie biedt patiënten inzicht en reikt mogelijkheden voor veranderingen aan. Samen met ons team werk ik klinisch, poliklinisch en ook in de oncologische revalidatie.