Marjolein Persoon

Marjolein Persoon heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Daarna heeft zij promotieonderzoek gedaan naar operatieve vaardigheden en heeft zij klinisch werk gedaan. De opleiding tot arts-microbioloog heeft zij in het Erasmus MC in Rotterdam afgerond waarbij zij het laatste jaar onderzoek heeft gedaan naar verspreiding van resistente bacteriën in samenwerking met het RIVM.

  Aandachtsgebieden
- Bacteriologie, waaronder antibiotica resistentie en genetische typering van bacteriën 
- Publieke gezondheid
- Immuungecompromitteerde patiënten