Johan Atsma (secretaris)

Begin 2011 had ik keelklachten die aanhielden. Op een gewone ochtend was ik bij een KNO-arts. Diezelfde middag zat ik al in het Antoni van Leeuwenhoek. Die gewone dag veranderde in een achtbaan en heeft maanden geduurd. De diagnose keelkanker werd gesteld, ik kreeg 35 bestralingen en 3 chemo’s inclusief opnames in het ziekenhuis. De behandeling pakte succesvol uit en het revalidatieprogramma zette mij weer terug op het spoor. Ik heb er erg veel aan gehad. Ik werd in die tijd kind aan huis in het Antoni van Leeuwenhoek en hoe vreemd het misschien ook klinkt, ik kom er nog steeds graag.

 

De kracht van het kankerziekenhuis is, naast grote deskundigheid, ook het creëren van een veilige, betrouwbare en vriendelijke basis voor de patiënt. Je voelt je hoe dan ook welkom en je bent onder elkaar als kankerpatiënten. Toen ik een vacature zag voor de Patiëntenraad, aarzelde ik niet lang: dit is voor mij een mogelijkheid om iets terug te doen en tegelijkertijd voel ik het als een uitdaging om me actief in te zetten voor het behouden en waar mogelijk verbeteren van die zo geroemde kwaliteit van dit ziekenhuis.

 

De ervaringen die ik heb opgedaan als patiënt en nu als lid van de Patiëntenraad kan ik weer gebruiken in het onderwijs aan aankomend verpleegkundigen, want dat is mijn beroep dat ik -in mijn weer heel gewone leven- vier dagen in de week uitoefen.